Banský náučný chodník

Banský náučný chodník začína pri Klopačke, odtiaľ vedie stúpajúcim chodníkom popri šachtách a štôlniach na Fajtlovú – najstrmší úsek chodníka – vyhliadkové miesto na halde Maximilián, z kadiaľ je nádherný panoramatický výhľad na okolité hory.Okruh má v súčasnosti 7 zastavení, na každom zastavení sa nachádza informačná tabuľa aj s prípadným nákresom :

Denná štôlňa
Banícky dom č. 65
Fajtlová – štôlňa Mann
Halda Maximilián
Šachta Maximilián
Horná Ludovika – šachta
Dolná Ludovika – stupa
Návštevník tu nájde šachty, štôlne, ukážky pôvodnej architektúry ale tiež skvelé výhľady z haldy Maximilián, ktorá vznikla kopením hlušiny zo šachty Maximilián a tvorí neoddeliteľnú súčasť panorámy Španej Doliny.