Banícky orloj

Vyhľadávanou atrakciou Španej Doliny je unikátny hrajúci orloj, ktorý sa nachádza priamo na obecnom námestí. Orloj pripomínajúci uzatvorenú skalnú stenu sa každú celú hodinu doširoka otvára, aby ukázal úmornú prácu haviarov v hlbinách špaňodolinskej medenej bane. Nad ľudkami usilovne roztĺkajúcimi skaly, nakladajúcimi rudu na vozíky a vynášajúcimi ju na povrch šachtou bdie patrón baníkov, sv. Klement.