Chránená lipová aleja

V súčasnosti je v nej 23 líp. Pravú stranu cesty lemuje sedemnásť a ľavú šesť líp.Najmohutnejšia lipa sa nachádza na rázcestí starej a novej cesty v Dolnom Jelenci.Prechádzku po lipovej aleji je vhodné spojiť s obhliadkou vodnej elektrárne v Starých Horách.