Harmanecká tisina

Harmanecká tisina je národná prírodná rezervácia vo Veľkej Fatre. Nachádza sa v hornej časti Harmaneckej doliny, ktorá patrí do Národného parku Veľká Fatra a chráni najmä porast tisa obyčajného. Vyhlásená bola v roku 1949