Horná a Dolná Túfna

Horná Túfna a Dolná Túfna sú jaskyne vo Veľkej Fatre v Harmaneckom krase, zložené z jaskýň Horná Túfna a Dolná Túfna. Patria medzi významné jaskyne. Našli sa tu pozostatky jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a ojedinelý minerál gaylussit.
Jaskyne sa nachádzajú na západnom svahu vrchu Črchľa (1 207 m n. m.) vo výške približne 900 m n. m. Ležia na konci doliny Túfna v závere Harmaneckej doliny.
V roku 1981 boli vyhlásené (pod spoločným názvom) za prírodné pamiatky ale účinnosťou zákona NR SR č.287/94 o ochrane prírody a krajiny bol ich štatút prírodnej pamiatky zrušený