Horská Záchranná služba

1954, 22.10.1954 vznikol okrsok HS v Martine. Zvolávateľom zakladajúcej schôdze bol arch. Karol Koza z Vrútok. Vedením okrsku bol poverený MUDr Anton Biringer, horolezec, lyžiar, lekár THS Vysoké Tatry pôsobiaci v Martine. Horská služba v horskej oblasti Veľká Fatra vznikla 1.12.1954. Predsedom Oblastného výboru sa stal JUDr. Vojtech Sobota.1966, Ukončenie výstavby DHS na Donovaloch. Zlepšenie vybavenia – prvé rádiostanice.