Kostol premenenia Pána Špania Dolina

Kostol Premenenia Pána je rímskokatolícky kostol, symbol Španej Doliny.
Na jeho mieste stála v minulosti románska kaplnka. Kostol Premenenia Pána bol vysvätený v roku 1254 a v roku 1593 prestavaný zo staršej románskej stavby do gotického slohu, následne bol rozširovaný a upravovaný až do dnešnej podoby.

V interiéri kostola sa zachovali maľby od J. Hanulu a zariadenie zo 17. až 18. storočia. Organ je z polovice 18. storočia od banskobystrického organára, majstra Podkonického. V južnej kaplnke sa nachádza portál z roku 1593. Hlavný oltár je v barokovom štýle a pochádza z rokov 1720 - 1730