Múzeum čipkovania , Špania Dolina

Budova baníckej strážnice – klopačky je jedným z pamätníkov slávnej éry špaňodolinského baníctva. Klopačka slúžila na zvolávanie baníkov do šachty, okrem toho bola i sídlom banského inšpektora. Dnes v jej nájdeme (okrem iného) malé súkromné múzeum zoznamujúce návštevníkov s unikátnou špaňodolinskou paličkovanou čipkou, jednou z najkrajších na celom Slovensku. Umenie výroby paličkovanej čipky priniesli do oblasti Španej Doliny nemeckí kolonisti a už celé stáročia sa predáva z generácie na generáciu.