Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je najstarším objektom v obci. Jezuiti ho spolu s malým kláštorom vybudovali v roku 1754 a slávnostne bol vysvätený v roku 1755.Od tohto obdobia boli Motyčky z hľadiska cirkevnosprávneho usporiadania samostatnou farnosťou, ktorá sa oddelila od farnosti na Španej Doline. Prvý predstaveným jezuitskej misie bol páter Jozef Spengler. Kostol je postavený v barokovom štýle a má vysokú kultúrnohistorickú pamiatkovú hodnotu. Komplex je momentálne vlastníctvom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov a konajú sa tu pravidelné omše.