#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Navštívte tiež

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 29. 7. 2021
jasná obloha 28 °C 18 °C
piatok 30. 7. takmer jasno 30/18 °C
sobota 31. 7. slabý dážď 25/18 °C
nedeľa 1. 8. mierny dážď 26/18 °C

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play

App store

Obsah

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

•  Platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

•  Platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz

•  Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti – výpis z LV / nemusí byť použiteľný na právne úkony /

•  Nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu určitú

•  V prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom. 

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník ). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť

•  Rodný list

Tlačivo: tu ku stiahnutiu

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci SR občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt.:

•  Na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov / nehnuteľnosti a to občanovi, ktorý nemá k nehnuteľnosti alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

•  Na návrh občana oprávneného užívať nehnuteľnosť alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva

•  Ak nehnuteľnosť zanikla


Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
 • list vlastníctva nehnuteľnosti alebo jej časti
 • právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva podľa Občianskeho zákonníka
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní
 • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad
 • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby
 • skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú
 • dohodu o ukončení nájmu
   

Tlačivo: Návrh na zrušenie trvalého pobytu