Menu
Obec Donovaly
Donovaly
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Obecný úrad
976 39 Donovaly 3

Tel.: 048 41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

ďalšie kontakty

Oznamy

Oznámenie o prerušení distribúcie elekttriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 13. 9. 2021

Dňa 4.10.2021 v čase od 08.30hod- 15.00hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v časti obce Polianka.

JR - Spotrebný obchod Donovaly  1

JR - Spotrebný obchod Donovaly s.r.o

Dátum: 31. 8. 2021

Otváracie hodiny od 2.9.2021-24.12.2021

Pondelok - piatok 7,30 - 16,00 hod.
Sobota 7,30 - 14,00 hod.
Nedeľa - 8,00 - 12,00 hod.
tel.0910261134
emai.: jrspotrebnyobchod@gmail.com

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 1

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 30. 8. 2021

Dňa 21.9.2021 v čase od 07.30hod- 16.30hod bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

#

Dočasná zmena otváracích hodín - Pošta Donovaly

Dátum: 7. 7. 2021

Pondelok 7.45-10.30hod.
Utorok 7.45-10.30hod.
Streda 13.00-15.45hod.
Štvrtok 7.45-10.30hod.
Piatok 7.45-10.30hod.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 21. 6. 2021

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici vyhlasuje podľa zákona 314/2001 Z.z. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom územnom obvode okresu Banská Bystrica od 21.6.2021, 12.00hod. do odvolania.

Pozvánka na Donovalské atrakcie 1

Pozvánka na Donovalské atrakcie

Dátum: 17. 5. 2021

Fun Arena Donovaly pozýva deti, ktoré chcú prežiť zábavu, na svoje atrakcie/bobová dráha, lanová dráha,trampolíny, Myšiačikov detský park.../Vstup pre deti s trvalým pobytom na Donovaloch je zdarma.

#

Zmena úradných hodín stavebného úradu

Dátum: 3. 5. 2021

Úradné hodiny stavebného úradu Donovaly od 1.5.2021:
streda- 08.00-14.00
štvrtok-08.00-14.00

Stop ! Vypaľovaniu trávy 1

Stop ! Vypaľovaniu trávy

Dátum: 10. 3. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov, žiada o rešpektovanie zákazu vypaľovania suchej trávy pri práci v záhradách a v prírodnom prostredí.

#

Polícia varuje seniorov

Dátum: 25. 2. 2021

Okresné riaditeľstvo policajného zboru upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré by ich mohli telefonicky alebo osobne kontaktovať a ponúkať pomoc pri elektronickom sčítaní.Ak potrebujete pomoc pri elektronickom sčítaní,požiadajte svojich príbuzných, príp. známych.

#

Pomoc pre obete trestných činov

Dátum: 9. 2. 2021

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov, vytvorilo Ministerstvo vnútra SR informačné kancelárie pre obete trestných činov.Cieľom týchto kancelárií je pomoc obetiam trestných činov a poskytnutím služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva.Služby sú klientom poskytované bezplatne a diskrétne .

Predaj palivového dreva 1

Predaj palivového dreva

Dátum: 26. 1. 2021

Súkromná firma z Ábelovej ponúka na predaj palivové drevo.
Klátiky 33cm listnaté miešané 12 priestorových metrov sypaných s dovozom 588 eur/12 prms /Mercedes Atego /
Klátiky 33cm listnaté miešané 4 priestorové metre sypané s dovozom 249 eur/4 prms /terénne Isuzu /
Odrezky 33cm 12 priestorových metrov sypaných s dovozom 299 eur/12 prms /Mercedes Atego /
Odrezky 33cm 4 priestorové metre sypané s dovozom 129 eur/4 prms /terénne Isuzu /
Kontakt:0907994162

Koše na triedený odpad 1

Koše na triedený odpad

Dátum: 7. 10. 2020

Obec Donovaly ponúka občanom Donoval nádoby na triedený odpad. Koše si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade Donovaly.

Ak správne triedime, svet je krajší! 1

Ak správne triedime, svet je krajší!

Dátum: 2. 9. 2020

Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale.
• Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
• Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
• Obal označený ochrannou známkou ZELENÝ BOD patrí do triedeného zberu

Výzva na zabezpečenie starotlivosti o poľnohospodársku pôdu 1

Výzva na zabezpečenie starotlivosti o poľnohospodársku pôdu

Dátum: 24. 6. 2020

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor


upozorňuje a vyzýva

každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Konkrétne - každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný :
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená| ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri.
Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, pripadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, dopusti sa priestupku ( fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona č. 22012004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
V roku 2020 budú kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku pôdu vykonávané podľa harmonogramu v letných mesiacoch. V zmysle právnych predpisov budú za porušovanie § 3 zákona vyvodzovane dôsledky .

Predaj ochranných rúšok 1

Predaj ochranných rúšok

Dátum: 1. 4. 2020

Obec Donovaly ponúka záujemcom na predaj ochranné rúška.
Informácie na t.č.: 048 / 41 99 806
email: obec@donovaly.sk

Cintorínske poplatky 1

Cintorínske poplatky

Dátum: 9. 9. 2019

Obec Donovaly oznamuje,že od 1.9.2019 je možné na obecnom úrade Donovaly ,uzavrieť Nájomnú zmluvu na prenájom hrobového miesta a následne ju aj uhradiť.

Zlepšenie informovanosti sms správou 1

Zlepšenie informovanosti sms správou

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania,

naša obec Donovaly, z dôvodu zlepšovania informovanosti občanov, ponúka možnosť prijímať dôležité obecné oznámenia prostredníctvom obľúbených textových aplikácií Viber, WhatsApp, Messenger a E-mailom. Využite bezplatné prijímanie oznámení buď online prihlásením, alebo osobnou návštevou obecného úradu pre prijímanie oznámení vo forme SMS správ.Online prihlásenie
1. navštívte webovú stránku: https://www.mojenotifikacie.sk/donovaly

2. vyplňte bezplatný registračný formulár

3. potvrďte kliknutím na tlačidlo: ODOSLAŤ ÚDAJE

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 1

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Dátum: 14. 8. 2019

Vývoz komunálneho odpadu:
Pondelok- komunálny odpad
Utorok-papier
Streda-plasty
Štvrtok-sklo
Piatok-komunálny odpad
Veľkoobjemový odpad/nábytok, elektro,zelezo../ treba priviezť na Zberný dvor v čase od 9.00- 15.00 každý pracovný deň.

Mobilná aplikácia 1

Mobilná aplikácia

Dátum: 11. 9. 2018

Pripravili sme pre Vás mobilnú aplikáciu V - obraze

Obec a občan

Navštívte tiež

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 132
TÝŽDEŇ: 323
CELKOM: 325890

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás

Priamo vo vašom telefóne

Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na