Menu
Obec Donovaly
Donovaly
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Obecný úrad
976 39 Donovaly 3

Tel.: 048 41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

ďalšie kontakty

OÚ - kontakty

IČO: 00313386 DIČ: 2021115800

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK07 5600 0000 0012 0923 3002

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu, vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

 

PRÁVOMOCI  A  KOMPETENCIE

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v §4ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

 

Kontakty

Telefón: 0484199806 E-mail: obec@donovaly.sk

Osoby

Miroslav Daňo

    Miroslav Daňo
Starosta
Telefón: 048/4299049
Mobil: 0911500631
E-mail: starosta@donovaly.sk

Mária Ulehlová

Ekonomické oddelenie
Telefón: 048/4199806
E-mail: obec@donovaly.sk

Ema Krebesová

Dane a poplatky

Ing. Jozef Oswald

Stavebné oddelenie

Miroslav Almássy st.

Technické zabezpečenie

Miroslav Almássy ml.

Zimná údržba

Pavol Riečan

Verejný poriadok

Miroslava Brnová

cintorínske poplatky,miestne dane
Telefón: 048/4199846
E-mail: brnova@donovaly.sk (Cintorínske poplatky,miestne dane)

Obecný úrad a samospráva

Navštívte tiež

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:177
TÝŽDEŇ:1141
CELKOM:565663

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na