Menu
Obec Donovaly
Donovaly
rozšírené vyhľadávanie
Kontakt

Adresa
Obecný úrad
976 39 Donovaly 3

Tel.: 048 41 99 806
E-mail: obec@donovaly.sk

ďalšie kontakty

Katalóg bodov

pamiatky

Rodný dom Jána Donovala
Rodný dom básnika, literárneho kritika a teoretika Jána Donovala (Tichomír Milkin), ktorý pôsobil aj ako rímsko-katolícky kňaz. Na rodnom dome v osade Mistríky je umiestnená pamätná tabuľa s jeho menom. Interiér nie je prístupný

mohyly, pamätníky

Pamätník Jozefa Dekreta Matejovie
Kultúrna pamiatka sa nachádza na úpätí brala v Dolnom Jelenci pri Starých Horách. Pamätník bol slávnostne odhalený v roku 1913, čiže je najstarším pamätníkom Jozefa Dekreta Matejovie. Po úprave ho v roku 2002 znovu otvorili. Všetky pamätníky sú venované Jozefovi Dekretovi Matejovie - historickej lesníckej osobnosti, zasluhujúcej si pozornosť.

vojenské pamiatky, bunkre

Pamätník ,,MOR HO"
Spomienka na statočnosť partizánov, povstaleckej armády a spojencov operujúcich v týchto horách. Pamätník SNP stojí v oblasti tzv. Partizánskej republiky.

ľudová architektúra

Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v stredoslovenskej obci ŠPANIA DOLINA tvorí jedinečný súbor baníckych domov postavených z dreva a kameňa.
Špania Dolina bola v minulosti v Európe známa najmä ťažbou medenej rudy. Popri murovaných objektoch, súvisiacich s činnosťou banskej správy tvoria podstatnú časť zástavby prízemné a poschodové banícke ľudové domy, budované zväčša zo zrubových konštrukcií na kamennej podmurovke. Kamenné i drevené steny omazali hlinou a obielili vápnom. Sedlové strechy s doštenými štítmi pokrývali pôvodne šindľom. Väčšina zo zachovalých ľudových domov je z 19. storočia.
Nádhernej panoráme dominuje ranogotický Kostol Premenenia Pána z 13. storočia s vysokou vežou s románskymi základmi. Ku kostolu s opevnením sa okrem cesty dá vystúpiť po 160 schodoch krytého schodiska. Vchádza sa doň z malého priestranstva s parčíkom, pri ktorom stojí renesančná budova bývalej klopačky zo 16. storočia. V objekte klopačky sú vzácne expozície z histórie tejto jedinečnej lokality. Unikátom je aj starý banský vodovod a známa miestna paličkovaná čipka. V historickej budove obecného úradu je novo zriadené Múzeum medi. Zážitkom je prechádzka v prekrásnej prírode po baníckom náučnom chodníku

kostoly, kaplnky

Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímsko – katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie je najstarším objektom v obci. Jezuiti ho spolu s malým kláštorom vybudovali v roku 1754 a slávnostne bol vysvätený v roku 1755.Od tohto obdobia boli Motyčky z hľadiska cirkevnosprávneho usporiadania samostatnou farnosťou, ktorá sa oddelila od farnosti na Španej Doline. Prvý predstaveným jezuitskej misie bol páter Jozef Spengler. Kostol je postavený v barokovom štýle a má vysokú kultúrnohistorickú pamiatkovú hodnotu. Komplex je momentálne vlastníctvom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov a konajú sa tu pravidelné omše.

botanické záhrady, arboréta

Chránená lipová aleja
V súčasnosti je v nej 23 líp. Pravú stranu cesty lemuje sedemnásť a ľavú šesť líp.Najmohutnejšia lipa sa nachádza na rázcestí starej a novej cesty v Dolnom Jelenci.Prechádzku po lipovej aleji je vhodné spojiť s obhliadkou vodnej elektrárne v Starých Horách.

skalné mestá a útvary

Jelenská skala - 1153 m n. m
Vápencový masív Jelenská skala leží v pohorí Starohorské vrchy, neďaleko obcí Staré Hory a Špania Dolina. Spolu so známym Panským dielom a menej známym Hrubým vrchom tvorí podcelok Jelenský chrbát. Na západnej strane vrchu sa nachádza strmý skalný útes vysoký 80 – 100 metrov. Jelenská skala, ako i celá priľahlá oblasť, sa vyznačuje krásnou prírodou s výskytom medveďa hnedého. Z vrcholu skaly sa otvára výhľad na Veľkú Fatru a Hrebeň Nízkych Tatier. Pod vrchom sa nachádza poľovnícka chata a partizánsky bunker Mor ho! Najjednoduchší prístup na Jeleniu skalu predstavuje značkovaný turistický chodník zo Španej Doliny (časť Šachtička) či z obce Motyčky.

jaskyne, štôlne

Horná a Dolná Túfna
Horná Túfna a Dolná Túfna sú jaskyne vo Veľkej Fatre v Harmaneckom krase, zložené z jaskýň Horná Túfna a Dolná Túfna. Patria medzi významné jaskyne. Našli sa tu pozostatky jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a ojedinelý minerál gaylussit.
Jaskyne sa nachádzajú na západnom svahu vrchu Črchľa (1 207 m n. m.) vo výške približne 900 m n. m. Ležia na konci doliny Túfna v závere Harmaneckej doliny.
V roku 1981 boli vyhlásené (pod spoločným názvom) za prírodné pamiatky ale účinnosťou zákona NR SR č.287/94 o ochrane prírody a krajiny bol ich štatút prírodnej pamiatky zrušený

národné prírodné pamiatky a rezervácie

Harmanecká tisina
Harmanecká tisina je národná prírodná rezervácia vo Veľkej Fatre. Nachádza sa v hornej časti Harmaneckej doliny, ktorá patrí do Národného parku Veľká Fatra a chráni najmä porast tisa obyčajného. Vyhlásená bola v roku 1949

náučné chodníky

Banský náučný chodník začína pri Klopačke, odtiaľ vedie stúpajúcim chodníkom popri šachtách a štôlniach na Fajtlovú – najstrmší úsek chodníka – vyhliadkové miesto na halde Maximilián, z kadiaľ je nádherný panoramatický výhľad na okolité hory.Okruh má v súčasnosti 7 zastavení, na každom zastavení sa nachádza informačná tabuľa aj s prípadným nákresom :

Denná štôlňa
Banícky dom č. 65
Fajtlová – štôlňa Mann
Halda Maximilián
Šachta Maximilián
Horná Ludovika – šachta
Dolná Ludovika – stupa
Návštevník tu nájde šachty, štôlne, ukážky pôvodnej architektúry ale tiež skvelé výhľady z haldy Maximilián, ktorá vznikla kopením hlušiny zo šachty Maximilián a tvorí neoddeliteľnú súčasť panorámy Španej Doliny.

kostoly, kaplnky

Kostol premenenia Pána Špania Dolina
Kostol Premenenia Pána je rímskokatolícky kostol, symbol Španej Doliny.
Na jeho mieste stála v minulosti románska kaplnka. Kostol Premenenia Pána bol vysvätený v roku 1254 a v roku 1593 prestavaný zo staršej románskej stavby do gotického slohu, následne bol rozširovaný a upravovaný až do dnešnej podoby.

V interiéri kostola sa zachovali maľby od J. Hanulu a zariadenie zo 17. až 18. storočia. Organ je z polovice 18. storočia od banskobystrického organára, majstra Podkonického. V južnej kaplnke sa nachádza portál z roku 1593. Hlavný oltár je v barokovom štýle a pochádza z rokov 1720 - 1730
Kaplnka Ružencovej panny Márie
V dolnej časti obce stojí kaplnka zasvätená Ružencovej Panne Márii. Kaplnku začali stavať v roku 1907, ako je zaznamenané vo farskej kronike na mieste, kde asi pred sto rokmi stála kaplnka k úcte sv. Jána Nepomuckého a slávnostne ju posvätil 11. októbra 1908 starohorský farár Bartolomej Roháč. Kaplnka bola vyzdobená secesnými maľbami, ktoré sú typické pre chrámové stavby na rozhraní storočí. V roku 1994 bola vykonaná prístavba kaplnky s celkovou rekonštrukciou interiéru a exteriéru.

ďalšie historické pamiatky

Banícky orloj
Vyhľadávanou atrakciou Španej Doliny je unikátny hrajúci orloj, ktorý sa nachádza priamo na obecnom námestí. Orloj pripomínajúci uzatvorenú skalnú stenu sa každú celú hodinu doširoka otvára, aby ukázal úmornú prácu haviarov v hlbinách špaňodolinskej medenej bane. Nad ľudkami usilovne roztĺkajúcimi skaly, nakladajúcimi rudu na vozíky a vynášajúcimi ju na povrch šachtou bdie patrón baníkov, sv. Klement.

múzeá

Múzeum čipkovania , Špania Dolina
Budova baníckej strážnice – klopačky je jedným z pamätníkov slávnej éry špaňodolinského baníctva. Klopačka slúžila na zvolávanie baníkov do šachty, okrem toho bola i sídlom banského inšpektora. Dnes v jej nájdeme (okrem iného) malé súkromné múzeum zoznamujúce návštevníkov s unikátnou špaňodolinskou paličkovanou čipkou, jednou z najkrajších na celom Slovensku. Umenie výroby paličkovanej čipky priniesli do oblasti Španej Doliny nemeckí kolonisti a už celé stáročia sa predáva z generácie na generáciu.

jaskyne, štôlne

Harmanecká jaskyňa
Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu vrchu Kotolnica. Pri výstupe od parkoviska je potrebné prekonať výškový rozdiel 260 m, po prístupovom chodníku dlhom 1 420 m. Celková dĺžka jaskyne je 3123 m, z toho pre verejnosť je sprístupnená prehliadková trasa s dĺžkou 1020 m. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od 5,8°C do 6,4°C.

Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách a tak vynikli rozsiahlejšie siene a dómy. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa.

mohyly, pamätníky

Malamut Dino
Malamut menom Dino bol inšpiráciou pre zorganizovanie pretekov psích záprahov. Od prvých pretekov v roku 1992 sa tu niekoľkokrát konali preteky najvyšších kategórií, paradoxom je, že Dino nikdy nebol súťažným psom.Tretia socha severského psa na svete a jediná na SLovensku postavená v centre obce Donovaly.

horské služby

Horská Záchranná služba
1954, 22.10.1954 vznikol okrsok HS v Martine. Zvolávateľom zakladajúcej schôdze bol arch. Karol Koza z Vrútok. Vedením okrsku bol poverený MUDr Anton Biringer, horolezec, lyžiar, lekár THS Vysoké Tatry pôsobiaci v Martine. Horská služba v horskej oblasti Veľká Fatra vznikla 1.12.1954. Predsedom Oblastného výboru sa stal JUDr. Vojtech Sobota.1966, Ukončenie výstavby DHS na Donovaloch. Zlepšenie vybavenia – prvé rádiostanice.

obecné/mestské úrady

Obecný úrad Donovaly
Obec Donovaly sa nachádza v rozľahlom horskom sedle, v nadm. výške okolo 960 m.n.m. Jej územie zasahuje do Národného parku Nízke Tatry a do ochranných pásiem vodárenskej oblasti Jergaly. Obec tvorí šesť pôvodných osád ( Donovaly, Bully, Polianka, Mistríky, Mišúty, Hanesy, Sliačany) a štyri veľké lokality cestovného ruchu.Obec Donovaly patrí medzi najvýznamnejšie strediská cestovného ruchu v regióne. Prebieha tu rozsiahla investičná činnosť zameraná na dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry. Stredisko má medzinárodný význam a optimálne predpoklady pre ďalší rozvoj, štruktúru stravovacích a iných špecifických služieb.

horolezectvo

Lanový park
Adrenalínový športový areál pod šírym nebom v korunách stromov pozostáva z dolnej lanovej dráhy pre deti a hornej lanovej dráhy.
Lezecká stena
Už pri príjazde na Donovaly od Ružomberka Vám do očí udrie dominanta areálu pri parkovisku lanovky na Novú hoľu – najvyššia 14 m vysoká lezecká stena na Slovensku. Lezecké steny sú v súčasnosti veľmi obľúbené medzi vyznávačmi horolezeckého športu, ale aj amatérskymi lezcami všetkých vekových kategórií, preto táto atrakcia nemôže chýbať ani v našom adrenalínovom centre. Súčasťou lezeckej steny je aj plošina, z ktorej je zabezpečený vstup do susedného lanového centra.

adrenalínové športy

Bobová dráha
V bezprostrednej blízkosti údolnej stanice lanovky TELEMIX Nová hoľa a apres ski Husky baru v mesiacoch apríl – júl 2008 vyrástla na Slovensku druhá tobogánová bobová dráha svojho druhu od renomovanej nemeckej spoločnosti Wiegand. Skvelá príležitosť spustiť sa s vetrom o preteky v nerezovom koryte bobovej dráhy je výzvou pre malých aj veľkých návštevníkov.Trať bobovej dráhy je vedená po pravej strane zjazdovky z Novej hole od Mišútskej cesty, kľukatí sa v lesíku a po takmer 900 m vyústi ku nástupnej stanici umiestnenej nad plochou, ktorú v zime využívame v stredisku ako klzisko. Počas jazdy v tobogáne na špeciálnych vozíkoch zažijete množstvo adrenalínu vďaka najmä vďaka 7 skokom a 11 ostrým zákrutám. Maximálna rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť v najrýchlejších častiach trate je 45 km/h. Pre porovnanie aktuálnej rýchlosti bude pripravený radar, ktorý vám pri príchode do cieľa ukáže zaznamenanú najvyššiu rýchlosť vášho prejazdu tobogánom. A ak sa vám jazda zapáčila, môžete sa znovu pohodlne priamo vo vozíku nechať vyviezť až na štart takmer 400 m dlhým vlekom.

kostoly, kaplnky

Kostol sv.Antonína Poduánskeho
Kostol z roku 1825 je jednou z najstarších pamiatok Donovalov. Jednoloďová klasicistická stavba s pravouhle ukončeným presbytériom a vežou tvoriacou súčasť hmoty kostola z roku 1825. V interiéri sa nachádza klasicistický oltár s obrazom sv. Antona od banskobystrického maliara A. Stollmana a organ z roku 1850. Krstiteľnica je neogotická od J. Longauera z roku 1897. Priestor je zaklenutý českou plackou. Fasády kostola sú hladké, veža je ukončená barokovou helmicou.

zábavné centrá

Habakuky
Všetkých, ktorí chcú zažiť atmosféru slovenských ľudových rozprávok pozývame do netradičnej dedinky Habakuky. Tvoria ju domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry. Návšteva rozprávkovej dediny HABAKUKY na Donovaloch vás vtiahne do originálnej atmosféry slovenských rozprávok Pavla Dobšinského.

kostoly, kaplnky

Mariánske pútnické miesto Studnička
Známe pútnické miesto Studnička sa nachádza nad kostolom na Starých horách. Zásluhu na jej postavení má farár, ktorý na Starých horách pôsobil. Dnes sa na Starých Horách koná počas roka niekoľko pútí: Prvá najväčšia na slávnosť Zoslania Ducha Svätého - Turíce, druhá vačšia na sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Staré Hory sú známe a tzv. Fatimskými sobotami.

vojenské pamiatky, bunkre

Kalište
Národná kultúrna pamiatka leží na úpätí južných svahov Nízkych Tatier, len pár kilometrov od Donovál. Tvoria ju zborené a vypálené domy, cintorín, dva domky s kaplnkou a osamotený, dopoly zborený strom nad hrobom padlých partizánov. Pamiatka by mala pripomínať tragédiu z roku 1945.

kostoly, kaplnky

Bazilika Minor Staré hory
Pôvodne gotický kostol, ktorý sa začal budovať v rokoch 1448-1499. Neskôr bol rozšírený a ďalšou prestavbou stratil gotický charakter. V roku 1990 dostal kostol titul Basilica minor (menšia bazilika).

lyžovanie a snowboarding

kostoly, kaplnky

 Donovalské kaplnky
Na Donovaloch nájdete 3 kaplnky, v troch osadách: Bully, Mistríky a Polianka. Najstaršia je kaplnka Svätej Anny na Bulloch, z roku 1886. Kaplnka Svätého Jozefa v Mistríkoch bola postavená v roku 1893, no a kaplnka Narodenia Panny Márie v Polianke bola postavená v roku 1894.

Turistika a příroda

Navštívte tiež

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:183
TÝŽDEŇ:1147
CELKOM:565669

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na